Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW ON-LINE

 

Słowniczek pojęć:

Klub – Centrum Aktywności ul. Marcinkowskiego 17 63-000 Środa Wielkopolska. Klub aktualnie pracuje w trybie on line w zamkniętej grupie na platformie Facebook

Firma – Maciej Mielcarek Sami Swoi ul. Sportowa 3/7 63-000 Środa Wielkopolska

Regulamin – niniejszy regulamin zakupu karnetów do fitness klubu za pośrednictwem strony internetowej.

Strona internetowa - strona internetowa www.centrum-aktywnosci.pl

Karnety – karnety na zajęcia prowadzone w trybie on line

 

§ 1 Sprzedaż on-line

 1. Sprzedaż karnetów prowadzi fitness klub Centrum Aktywności

  2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a firmą zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Karnetów:

  a) złożenia przez Kupującego zamówienia on-line poprzez stronę internetową

  b) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line lub kartą płatniczą,

  c) otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

  3. Przed skorzystaniem z procesu zakupu Karnetów, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić fakt zapoznanie się z nim i zaakceptowania jego treści poprzez „kliknięcie” opcji „akceptuję Regulamin”.

  4. Kupujący ma możliwość wybrania sposobu płatności online poprzez serwis Przelewy24

  5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24.

  6. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. sprzedaż karnetów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

  7. Ceny Karnetów zawierają podatek VAT.

  8. Zakupiony Karnet zostanie ustawiony na koncie klienta zaraz po zaksięgowaniu wpłaty przez Klub.

  9. Aby otrzymać fakturę VAT należy napisać email na recepcja@centrum-aktywnosci.pl.

  10. Za pośrednictwem strony internetowej można kupić Karnety w cenach podanych na stronie internetowej Klubu

  11. Klub zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez stronę internetową w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

  12. Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

   

  § 2 Reklamacje, zwrot i wymiana karnetów

  1. Zwrot opłaty za zakupiony poprzez stronę internetowa Karnet jest możliwy w ciągu 14 dni od momentu zakupu pod warunkiem, że Karnet nie został wykorzystany tzn. Kupujący nie skorzystał z usług za które zapłacił.

  2. W przypadku zwrotu Kupujący zobowiązany jest skontaktować się pracownikami Klubu osobiście w siedzibie Klubu lub mailowo.

  3. Zwrot opłaty za karnet możliwy jest wyłącznie przelewem

   

  § 3 Ochrona danych Kupującego

  1. Poprzez zakup Karnetu przez stronę internetową Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Klub danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży Karnetów, a także w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Klub.

  2. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204). 3. Kupujący udostępniający swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania w recepcji Klubu.

   

  § 4 Postanowienia końcowe

  1. Klub świadczy usługi sprzedaży Karnetów w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu. Klub zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Kupującego poprzez zamieszczenie informacji o zmianie w Witrynie i umieszczenie w Witrynie zmienionego Regulaminu.

  2. Klub nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup Karnetów przez Kupującego. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

  3. Wszystkie informacje na temat korzystania z karnetów on line na stronie www.centrum-aktywnosci.pl

  4. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i cenniku świadczonych usług.

  5. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej